top of page

ZOO PAWILON PANTER

Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz edukacja ekologiczna poprzez przebudowę i adaptację istniejących wybiegów dla hodowli i ekspozycji krytycznie zagrożonych gatunków panter śnieżnych i mglistych w celu wzmocnienia mechanizmu ochrony bioróżnorodności w ZOO Wrocław Sp. z o.o.

 

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy samego budynku 235,00 m2

Powierzchnia zabudowy wybiegu technicznego 47,00 m2

Powierzchnia użytkowa 172,46 m2

Kubatura 1 180,00 m3

Wysokość 5,06 m

Długość 34,00 m

Szerokość 8,30 m

bottom of page