UNIWERSYTET PRZYRODNICZY BUD.B4

Przedmiotem umowy była przebudowa części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr przy Pl. Grunwaldzkim 51 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Chirurgii Doświadczalnej.

ERA-logo2020.jpg