top of page

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY BUD.B4

Przebudowa części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP Wr. przy Pl. Grunwaldzkim 51 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Chirurgii Doświadczalnej.

 

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia całkowita 708,53 m2

Powierzchnia użytkowa na podstawie inwentaryzacji
622,67 m2

Powierzchnia użytkowa według projektu przebudowy
503,63 m2

Powierzchnia konstrukcji na podstawie inwentaryzacji
131,83 m2

Powierzchnia konstrukcji według projektu przebudowy
204,9 m2

 

Charakterystyczne parametry techniczne strefy operacyjnej:

Sala operacyjna
- powierzchnia 52,04 m2 - kubatura 140,51 m3

Sala pooperacyjna
- powierzchnia 12,1 m2 - kubatura 32,07 m3

Sala przedoperacyjna
- powierzchnia 7,15 m2 - kubatura 18,91 m3

Umywalnia
- powierzchnia 6,12 m2 - kubatura 16,22 m3

Szatnia czysta
- powierzchnia 2,38 m2 - kubatura 6,31 m3

Strefa higieniczna
- powierzchnia 7,77 m2 - kubatura 20,59 m3

Szatnia brudna
- powierzchnia 5,57 m2 - kubatura 14,76 m3

Instrumentarium
- powierzchnia 8,84 m2 - kubatura 20,33 m3

bottom of page