top of page

PRZEBUDOWA STRZELNICY WKS

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym”

Zakres prac wykonanych przez Generalnego Wykonawcę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ERA S.A. obejmował zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie strzelnicy sportowej na potrzeby III Igrzysk Europejskich 2023 r. wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Charakterystyczne parametry obiektu:

Powierzchnia nowobudowana:

Kubatura: 324,00 m3

Powierzchnia zabudowy: 150,00 m2

Powierzchnia przebudowana:

Powierzchnia zabudowy: 2 824,00 m²

Powierzchnia użytkowa: 2 617,60 m²

Kubatura: 14 542,00 mᵌ

Łączna ilość miejsc siedzących na trybunach widowni: 488 miejsc.

bottom of page