STAROSTWO POWIATOWE

To nowoczesny budynek zrealizowany w formule Zaprojektuj-Wybuduj na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
 

ERA-logo2020.jpg