STAROSTWO POWIATOWE

To nowoczesny budynek zrealizowany w formule Zaprojektuj-Wybuduj na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
 

STAROSTWO POWIATOWE
STAROSTWO POWIATOWE

STAROSTWO POWIATOWE
STAROSTWO POWIATOWE

STAROSTWO POWIATOWE
STAROSTWO POWIATOWE

STAROSTWO POWIATOWE
STAROSTWO POWIATOWE

1/3