top of page

PRZEDSZKOLE FASOLKA

Zaprojektowanie i przebudowa fragmentu południowego budynku Stadionu Wrocław, na potrzeby przedszkola publicznego.

Obiekt wykonany z zastosowaniem nowoczesnych technologii zapewniające wysokie standardy jakościowe higieniczne, funkcjonalne. Jednocześnie stwarzając bardzo przyjazny klimat dla jego najmniejszych użytkowników. W obiekcie znajdują w wysokiej jakości systemy elektroniczne, kontroli dostępu, p.poż., monitoringu. Zadbano również o zagospodarowanie małej architektury, tereny zielone i place zabaw dla dzieci.


 

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia sumaryczna netto objęta inwestycją:

Satelita południowy poziom 2:1 564,20m2

Fragment poziomu 3 satelity południowego pomiędzy osiami 74 a 75: 731,31 m2

Kubatura brutto wewnętrzna liczona od poziomu stropu do spodu stropu żelbetowego ( H=3.97m) :

ok. 9 113,00 m3

bottom of page