top of page

PIWNICA ŚWIDNICKA

Wykonanie robót remontowo - budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnica Świdnicka w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennice 12-15 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia działki 2422 m2

Obiekt podzielony na strefy:

- część ogólnodostępna, dla gości restauracji 940,96 m2

- część nieudostępniona dla gości

- zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia techniczne i sanitarne dla pracowników na poziomie piwnic 411,63 m2

- tunel - pom. techniczne + składowanie win 73,61 m2

- pomieszczenia biurowe - poziom parteru 108,50 m2

- pomieszczenie składowania odpadów dostępne z zewnątrz od strony Sukiennic 8,86 m2
 

Powierzchnia łącznie 1543,56 m2

bottom of page