HALA SPORTOWA WKS

Przedmiot inwestycji:
Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielobranżowej hali sportowej, których celem jest kompleksowe wykonanie hali sportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Przedmiot umowy realizowany jest w formule "zaprojektuj-wybuduj".

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia działki 45 959,40 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 30239,90 m2

Powierzchnia zabudowy 3 144,00 m2

Wysokość budynku 10,35 m

Długość budynku 39,30 m

Szerokość budynku 79,94 m

Kubatura brutto budynku 27 220 m3

Powierzchnia całkowita 3 609,4 m2

Powierzchnia użytkowa parteru 2 905,70 m2

Powierzchnia użytkowa piętra 703,70 m2

Poziom ± 0,00 122,55 m n.p.m.

Liczba kondygnacji 2 nadziemne

Ilość miejsc postojowych na terenie 63

Hala wielofunkcyjna WKS
Hala wielofunkcyjna WKS

press to zoom
Hala wielofunkcyjna WKS
Hala wielofunkcyjna WKS

press to zoom
Hala wielofunkcyjna WKS
Hala wielofunkcyjna WKS

press to zoom
Hala wielofunkcyjna WKS
Hala wielofunkcyjna WKS

press to zoom
1/11