Hala Sportowa WKS

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielobranżowej hali sportowej, których celem jest kompleksowe wykonanie hali sportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowniem terenu. Przedmiot umowy realizowany jest w formule "zaprojektuj-wybuduj".

ERA-logo2020.jpg