top of page

HALA SPORTOWA WKS

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wielobranżowej hali sportowej, których celem jest kompleksowe wykonanie hali sportowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Przedmiot umowy realizowany jest w formule "zaprojektuj-wybuduj".

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia działki 45 959,40 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 30239,90 m2

Powierzchnia zabudowy 3 144,00 m2

Wysokość budynku 10,35 m

Długość budynku 39,30 m

Szerokość budynku 79,94 m

Kubatura brutto budynku 27 220 m3

Powierzchnia całkowita 3 609,4 m2

Powierzchnia użytkowa parteru 2 905,70 m2

Powierzchnia użytkowa piętra 703,70 m2

Poziom ± 0,00 122,55 m n.p.m.

Liczba kondygnacji 2 nadziemne

Ilość miejsc postojowych na terenie 63

bottom of page