top of page

PRZEBUDOWA DS ARKA

Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz końcowego - III Etapu - robót budowlanych w ramach inwestycji pod nazwą “Przebudowa DS. ARKA”, objętej dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie domu studenckiego z przygotowaniem do obowiązujących przepisów p.poż z częściową zmianą funkcji segmentów mieszkalnych oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania wykonano prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego polegające na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowych projektów wykonawczych oraz sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Charakterystyczne parametry obiektu:

Kubatura budynku - 9 834 m ᵌ

Powierzchnia użytkowa budynku - 3933,6 m ²

Powierzchnia całkowita budynku - 7180,08 m ²

bottom of page